Boekjes Bestellen

Stichting Leren voor de Toekomst heeft speciaal voor basisscholieren moduleboekjes ontworpen voor taal en rekenen. De werkboeken bestaan uit twee delen en bevatten elk 250 opgaven. De werkboeken kunnen gebruikt worden tijdens de lessen van de Toekomst als huis- en leerwerk voor leden. Ook kunnen deze gebruikt worden voor niet-leden om leerlingen voor te bereiden om (cito)toetsen.

Onze lesmodules zijn verdeeld over twee delen. Deel 1 is gericht op de beheersing van het middenniveau en deel 2 op de beheersing van het eindniveau, van ieder leerjaar.

De werkboeken bevatten alle deelgebieden van taal (begrijpend lezen, spelling, werkwoordspelling, woordenschat, grammatica, en interpunctie) en rekenen (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, meten, tijd, geld, omtrek, oppervlakte, inhoud, breuken, procenten en kommagetallen).

Er zijn boekjes voor groepen 4 t/m 8 beschikbaar en worden verkocht voor €10 per stuk, zolang de voorraad strekt. Exclusief €4,95 verzendkosten.