Onze Missie & Visie

Stichting Leren voor de Toekomst is een instituut dat zich inzet voor de schoolontwikkeling van kinderen die het financieel minder hebben. Het gaat hier specifiek om leerlingen die reguliere ondersteuning niet kunnen financieren. Wij bieden deze leerlingen een kans om alsnog begeleiding te kunnen krijgen voor hun schoolontwikkeling en toekomstige loopbaan. De stichting doet dit op verschillende manieren en biedt naast leerlingenhulp ook ouderhulp aan. Daarnaast zet de stichting zich ook in voor bepaalde aspecten die bij de schoolontwikkeling komt kijken. Onderstaand staan onze speerpunten. De speerpunten zijn focusgebieden die dienen als concrete vertalingen van onze missie en visie.

Speerpunten

Huiswerkbegeleiding

Stichting ‘Leren voor de Toekomst’ is een instituut dat zich inzet voor de schoolontwikkeling van kinderen die het financieel minder hebben. Het gaat hier specifiek om leerlingen die reguliere ondersteuning niet kunnen financieren. Wij bieden deze leerlingen een kans om alsnog begeleiding te kunnen krijgen voor hun schoolontwikkeling en toekomstige loopbaan. De stichting doet dit op verschillende manieren en biedt naast leerlingenhulp ook ouderhulp aan. Daarnaast zet de stichting zich ook in voor bepaalde aspecten die bij de schoolontwikkeling komt kijken. Onderstaand staan onze speerpunten. De speerpunten zijn focusgebieden die dienen als concrete vertalingen van onze missie en visie.

Ouderhulp

The parents of the students we support can also count on our help. We accompany parents to parents’ evenings and parent talks in order to stimulate parental involvement in schools. In addition, we notice that many parents of our target group do not always speak the Dutch language, which is why it is nice to be able to take one of the supervisors with you to a conversation in order to translate the important information if necessary. Parents would like to be informed about their child’s school development, but do not always have this option.

Rolmodel

De begeleiders en coördinatoren dienen niet alleen als ondersteuning voor onze leerlingen, maar ook als rolmodel. Wij laten graag zien hoe de loopbaan er anders uit zou kunnen zien als jongeren motivatie, discipline en doorzettingsvermogen tonen. Veel leerlingen kijken naar ons op en willen net als ons het verschil maken in de hedendaagse en toekomstige maatschappij. Door middel van coaching, gesprekken voeren en workshops te verzorgen, raken leerlingen in gesprek met elkaar en ontstaan er mooie visies en toekomstplannen van leerlingen.

Samenwerkingen scholen

De scholen die met ons samenwerken bieden wij naast de wekelijkse huiswerkbegeleiding ook een extra middag in de week aan begeleiding speciaal voor de leerlingen binnen deze school met behoefte aan extra ondersteuning. Ieder kind heeft recht op ondersteuning en het is niet erg om ergens extra hulp bij nodig te hebben. De stichting kijkt graag mee naar de mogelijkheden hiervoor.

Middelbare schoolkeuze

Tot slot merken wij dat onze leerlingen vaak eind groep 7, begin groep 8 een voorlopig advies krijgen en daar een middelbare schoolkeuze voor moeten maken. Ook hierin bieden wij begeleiding, we gaan eventueel met het kind en de ouders mee naar scholen, kijken naar de school die het best bij het kind past en laten leerlingen van huidige middelbare scholen op bezoek komen om te vertellen hoe zij het ervaren. Op deze manier hopen we dat iedere leerling een weloverwogen keuze kan maken voor zijn/haar loopbaan.

31610290312

Mail ons met je vraag