Missie/Visie

Stichting ‘Leren voor de Toekomst’ is een instituut dat zich inzet voor de schoolontwikkeling van kinderen die het financieel minder hebben. Het gaat hier specifiek om leerlingen die reguliere ondersteuning niet kunnen financieren. Wij bieden deze leerlingen een kans om alsnog begeleiding te kunnen krijgen voor hun schoolontwikkeling en toekomstige loopbaan. De stichting doet dit op verschillende manieren en biedt naast leerlingenhulp ook ouderhulp aan. Daarnaast zet de stichting zich ook in voor bepaalde aspecten die bij de schoolontwikkeling komt kijken. De stichting is gevestigd door het hele land, op dit moment hebben wij locaties in: Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Gouda en Zeist. Zie hieronder de speerpunten van de stichting.

Speerpunten

  • Huiswerkbegeleiding: De stichting verzorgt iedere week minimaal 2 uur huiswerkbegeleiding voor bovenbouwleerlingen op het primair onderwijs en alle leerjaren van het middelbaar onderwijs. De stichting beschikt over begeleiders die de kennis en kunde hebben om leerlingen te kunnen ondersteunen in het maken van huiswerk, de voorbereiding van toetsen, maken van planningen en het bijspijkeren van kennis voor bepaalde vakken waar mogelijk achterstanden liggen. De stichting werkt met een vast lesplan, waarin leerlingen de ruimte krijgen om voor verschillende vakgebieden te kunnen oefenen.

  • Ouderhulp: Ook de ouders van de leerlingen die wij ondersteunen, kunnen rekenen op ons hulp. We gaan met ouders mee naar ouderavonden en oudergesprekken om zo de ouderbetrokkenheid bij scholen te stimuleren. Daarnaast merken we dat veel ouders van onze doelgroep niet altijd de Nederlandse taal machtig zijn, daarom is het fijn om een van de begeleiders mee te kunnen nemen op gesprek om zo de belangrijke informatie eventueel te kunnen vertalen. Ouders willen wel graag op de hoogte zijn van de schoolontwikkeling van hun kind, maar hebben niet altijd deze mogelijkheid.

  • Rolmodel: De begeleiders en coördinatoren dienen niet alleen als ondersteuning voor onze leerlingen, maar ook als rolmodel. Wij laten graag zien hoe de loopbaan er anders uit zou kunnen zien als jongeren motivatie, discipline en doorzettingsvermogen tonen. Veel leerlingen kijken naar ons op en willen net als ons het verschil maken in de hedendaagse en toekomstige maatschappij. Door middel van coaching, gesprekken voeren en workshops te verzorgen, raken leerlingen in gesprek met elkaar en ontstaan er mooie visies en toekomstplannen van leerlingen.
  • Samenwerkingen scholen: De scholen die met ons samenwerken bieden wij naast de wekelijkse huiswerkbegeleiding ook een extra middag in de week aan begeleiding speciaal voor de leerlingen binnen deze school met behoefte aan extra ondersteuning. Ieder kind heeft recht op ondersteuning en het is niet erg om ergens extra hulp bij nodig te hebben. De stichting kijkt graag mee naar de mogelijkheden hiervoor.

  • Middelbare schoolkeuze: Tot slot merken wij dat onze leerlingen vaak eind groep 7, begin groep 8 een voorlopig advies krijgen en daar een middelbare schoolkeuze voor moeten maken. Ook hierin bieden wij begeleiding, we gaan eventueel met het kind en de ouders mee naar scholen, kijken naar de school die het best bij het kind past en laten leerlingen van huidige middelbare scholen op bezoek komen om te vertellen hoe zij het ervaren. Op deze manier hopen we dat iedere leerling een weloverwogen keuze kan maken voor zijn/haar loopbaan.

  • De visie van de stichting sluit aan bij het realiseren van de zelfdeterminatietheorie van Ryan en Deci (2000). Het uitgangspunt is ‘leer mij het zelf te doen’, door het stimuleren van de intrinsieke motivatie van de leerlingen.

  • Het doel van de stichting is de theorie van Vygotsky (1999); de zone van naaste ontwikkeling. Kinderen beschikken de vaardigheden van de actuele ontwikkeling, ze willen vervolgens verder komen. Hetgeen zij niet kunnen, moeten zij nog leren. Deze zone wordt bedoel met ‘naaste ontwikkeling’. Het kind en de leerkracht moeten zich bewust zijn van deze zones en samen willen werken naar een hogere stap.

  • Het middel voor dit doel is de theorie van Stevens (2004), de drie basisbehoeften. Er zijn drie kenmerken die aanwezig moeten zijn binnen de stichting om tot leren te komen. Ten eerste een goede relatie, niet alleen tussen leerlingen, maar ook tussen leerkracht en leerling. Daarnaast is het van belang dat de kinderen autonomie ervaren. Zij moeten het zelf kunnen en dit gevoel ook daadwerkelijk hebben. Tot slot moeten leerlingen zich competent voelen. Leerlingen moeten het idee hebben dat zij iets kunnen, dit draagt bij aan het hebben van een positief zelfbeeld en veel zelfvertrouwen.

Mijn Verhaal

Ik ben Darine

Hoi! Ik ben Darine. 23 jaar oud. Student aan de Vrije Universiteit. En ik geef bijles aan kinderen van wie de ouders het anders niet kunnen betalen. Zelf was ik ook een leerling van wie de vader zei: “Jongen, het is eten of huiswerkbegeleiding.” Toen dacht ik: “Geld mag in Nederland nooit bepalen of ik mijn school afmaak.” Zo begon ik De Toekomst.

De vraag naar betaalbare begeleiding was groot! Want inmiddels hebben we meer dan 25 locaties met meer dan 100 leuke begeleiders. Maar ook al groeien we hard, onze aandacht blijft bij jou. Zo zie ik mijzelf ook niet als ‘baas’ van De-Toekomst, maar eerder als vriend. Die samen met z’n team betrokken blijft bij de leerlingen. Weet je, jouw verhaal is mijn verhaal. En graag werk ik aan jouw toekomst, door je te helpen je school af te maken.

Even kennis maken; ik ben Darine. En dit is Stichting Leren voor de Toekomst.