Onze Missie & Visie

Missie

Bij Stichting Leren voor de Toekomst zetten we ons in om kinderen uit financieel minder draagkrachtige gezinnen de kans te geven zich optimaal te ontwikkelen binnen het onderwijs. Wij bieden deze leerlingen de nodige begeleiding en ondersteuning om hun schoolprestaties en toekomstperspectieven te verbeteren. Door middel van intensieve samenwerking met ouders, scholen en de gemeenschap, streven wij ernaar om gelijke onderwijskansen te creëren voor iedereen, ongeacht hun financiële situatie. Onze missie is om elk kind te helpen zijn of haar volledige potentieel te bereiken en succesvol te zijn in hun verdere loopbaan en leven.

Visie

Stichting Leren voor de Toekomst streeft naar een samenleving waarin ieder kind de mogelijkheid heeft om te excelleren binnen het onderwijs, ongeacht hun sociaaleconomische achtergrond. Wij geloven in de kracht van educatie als middel om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken en streven naar een inclusieve toekomst waarin alle leerlingen gelijke kansen krijgen om hun talenten te ontwikkelen. Door het bieden van persoonlijke begeleiding, ouderbetrokkenheid en samenwerking met scholen, willen wij een positieve impact maken op het leven van kinderen en hun families, en bijdragen aan een rechtvaardige en duurzame maatschappij. De stichting doet dit op verschillende manieren en biedt naast leerlingenhulp ook ouderhulp aan. Daarnaast zet de stichting zich ook in voor bepaalde aspecten die bij de schoolontwikkeling komt kijken. Onderstaand staan onze speerpunten. De speerpunten zijn focusgebieden die dienen als concrete vertalingen van onze missie en visie. 

Speerpunten

Huiswerkbegeleiding

Stichting ‘Leren voor de Toekomst’ is een instituut dat zich inzet voor de schoolontwikkeling van kinderen die het financieel minder hebben. Het gaat hier specifiek om leerlingen die reguliere ondersteuning niet kunnen financieren. Wij bieden deze leerlingen een kans om alsnog begeleiding te kunnen krijgen voor hun schoolontwikkeling en toekomstige loopbaan. De stichting doet dit op verschillende manieren en biedt naast leerlingenhulp ook ouderhulp aan. Daarnaast zet de stichting zich ook in voor bepaalde aspecten die bij de schoolontwikkeling komt kijken. Onderstaand staan onze speerpunten. De speerpunten zijn focusgebieden die dienen als concrete vertalingen van onze missie en visie.

Ouderhulp

Ook de ouders van de leerlingen die wij ondersteunen kunnen op onze hulp rekenen. Wij begeleiden ouders naar ouderavonden en oudergesprekken om de ouderbetrokkenheid op school te stimuleren. Daarnaast merken wij dat veel ouders van onze doelgroep niet altijd de Nederlandse taal spreken, daarom is het fijn om één van de begeleiders mee te kunnen nemen in een gesprek om zo nodig de belangrijke informatie te vertalen. Ouders willen graag geïnformeerd worden over de schoolontwikkeling van hun kind, maar hebben deze mogelijkheid niet altijd.

Rolmodel

De begeleiders en coördinatoren dienen niet alleen als ondersteuning voor onze leerlingen, maar ook als rolmodel. Wij laten graag zien hoe de loopbaan er anders uit zou kunnen zien als jongeren motivatie, discipline en doorzettingsvermogen tonen. Veel leerlingen kijken naar ons op en willen net als ons het verschil maken in de hedendaagse en toekomstige maatschappij. Door middel van coaching, gesprekken voeren en workshops te verzorgen, raken leerlingen in gesprek met elkaar en ontstaan er mooie visies en toekomstplannen van leerlingen.

Samenwerkingen scholen

De scholen die met ons samenwerken bieden wij naast de wekelijkse huiswerkbegeleiding ook een extra middag in de week aan begeleiding speciaal voor de leerlingen binnen deze school met behoefte aan extra ondersteuning. Ieder kind heeft recht op ondersteuning en het is niet erg om ergens extra hulp bij nodig te hebben. De stichting kijkt graag mee naar de mogelijkheden hiervoor.

Middelbare schoolkeuze

Tot slot merken wij dat onze leerlingen vaak eind groep 7, begin groep 8 een voorlopig advies krijgen en daar een middelbare schoolkeuze voor moeten maken. Ook hierin bieden wij begeleiding, we gaan eventueel met het kind en de ouders mee naar scholen, kijken naar de school die het best bij het kind past en laten leerlingen van huidige middelbare scholen op bezoek komen om te vertellen hoe zij het ervaren. Op deze manier hopen we dat iedere leerling een weloverwogen keuze kan maken voor zijn/haar loopbaan.

31610290312

Mail ons met je vraag