Privacy Policy

Als bezoeker van Stichting Leren voor de Toekomst-website wilt u misschien onze juridische disclaimer lezen. Raadpleeg en lees onze juridische disclaimer hier.

Bij Stichting Leren voor de Toekomst hebben geloven we dat succesvol begeleiding afhankelijk is van de goede wil van het publiek. De bescherming van de privacy van de mensen die onze zaken mogelijk maken, is een manier om blijvende goede wil te waarborgen en is daarom van vitaal belang voor ons aanhoudende zakelijk succes.

 

Waarom verzamelen we informatie?
Het doel van markt- en sociaal onderzoek is om de meningen van het publiek rechtstreeks te verzamelen en te presenteren aan de mensen die beslissingen nemen over goederen, diensten of sociaal beleid die veel aspecten van ons dagelijks leven raken.

Om dit mogelijk te maken, vraagt Stichting Leren voor de Toekomst de burgers om hun mening over verschillende kwesties.

We gebruiken gegevens op geaggregeerd niveau, dat wil zeggen dat we de gecombineerde antwoorden van veel mensen gebruiken om conclusies te trekken over de meningen van brede bevolkingsgroepen.

 

Waarom verzamelen we persoonlijke informatie?
Persoonlijke informatie kan ook worden gebruikt om ons in staat te stellen een juist beeld te krijgen van wat bepaalde groepen mensen in de samenleving denken.

We kunnen ook persoonlijke contactgegevens verzamelen, zoals naam en contactgegevens, zodat we contact kunnen opnemen met de respondent voor verder onderzoek of wanneer beloningen en prijstrekkingen worden aangeboden.

Informatie die een persoon identificeert, zoals naam of adres, wordt verwijderd uit onze onderzoeksgegevens zodra deze niet meer nodig is, d.w.z. we gebruiken alleen niet-geïdentificeerde gegevens voor onderzoek analyse.

 

Hoe verzamelt Stichting Leren voor de Toekomst persoonlijke informatie
Onderzoek kan worden uitgevoerd in persoon of via de telefoon of op een andere elektronische manier. Onze interviewers zullen zich altijd duidelijk identificeren aan de respondenten en in het geval van face-to-face interviews zullen onze interviewers altijd een identiteitsbewijs met foto hebben.

Als we uw naam en contactgegevens verzamelen, wordt het doel hiervan altijd schriftelijk of door onze interviewer duidelijk gemaakt.

 

Wie heeft toegang tot mijn persoonlijke gegevens?
Stichting Leren voor de Toekomst zal persoonlijke informatie alleen overdragen aan derden die rechtstreeks betrokken zijn bij de voltooiing van het onderzoeksproject. Voorbeelden van deze partijen zijn: mailing houses, auditing contractors, softwareleveranciers en beheerders of drukwerkbedrijven.

Stichting Leren voor de Toekomst zal persoonlijke gegevens niet overdragen aan een klant of een derde partij die niet direct betrokken is bij de voltooiing van het onderzoeksproject zonder de toestemming van de persoon waar de details betrekking op hebben.

Wij zijn niet betrokken bij direct marketing en zullen nooit persoonlijke informatie verkopen aan marketingbedrijven voor direct marketing of andere doeleinden.

 

Toegang tot persoonlijke informatie
Zoals uiteengezet in de Nederlandse privacybeginselen, kunnen personen toegang vragen tot en verzoeken om de correctie of verwijdering van persoonlijke informatie die over hen wordt bewaard, terwijl deze informatie identificeerbaar blijft. Om een actie te ondernemen, kunt u een verzoek indienen, bellen of een e-mail sturen naar onze Privacy Officer met uw verzoek.

 

Verdere informatie
Alle algemene vragen, problemen of klachten moeten worden gericht aan onze Privacy Officer via de onderstaande contactgegevens. Als uw klacht betrekking heeft op het verwijderen van uw contactgegevens uit onze administratie, zullen wij u schriftelijk bevestigen zodra dit is gebeurd. Onze privacymedewerker of diens vertegenwoordiger zal contact met u opnemen voor alle andere vragen.

 

Privacy Officer

Telefoon: +31 6 10290312

E-mail: contact@lerenvoordetoekomst.nl

Adres: Savannahweg 60, 3542 AW, Utrecht

31610290312

Mail ons met je vraag