Voor scholen/bedrijven

Wat maakt ons anders? Wij richten ons niet alleen op leerlingen van de bassischool, maar ook scholieren van het voorgezet onderwijs, studenten van het MBO, HBO en WO, ouders en andere betrokkenen binnen onze multiculturele maatschappij. Hierdoor hebben wij oog voor het individu en verzorgen wij begeleiding op maat.

Stageplaatsen

Leerlingen van het voortgezet onderwijs en MBO die op zoek zijn naar een snuffel- of maatschappelijke stage helpen wij bij het vinden van een stage die past bij het doel. Leren voor de Toekomst kijkt daarbij goed naar het type bedrijf, de functie, taakinhoud en de omgeving van de stage zodat er sprake is van een match tussen leerling en bedrijf. We hebben een ondersteunende rol waarbij de leerling wordt gecoacht in het zoeken en vinden van een stageplek maar ook voorbereid wordt op hoe je je aan een bedrijf presenteert en het voeren van het sollicitatiegesprek.

Recruitment

Vele afgestudeerde studenten en bedrijven hebben met onze begeleiding een passende baan of kandidaat gevonden. We werken daarbij zowel aanbod- als vraag gericht. Door onze begeleiding vergroot de student zijn netwerk en mogelijkheden om door te stromen naar een passende functie. Vaak hebben bedrijven wel de ambitie
om toe te werken naar een divers personeelsbestand maar hebben
ze moeite met het vinden van werkzoekenden met een diverse achtergrond. Leren voor de Toekomst beschikt over een netwerk en studentenbestand waar een diversiteit aan jongeren deel van uitmaakt. Het aanbod aan bedrijven bestaat uit één op één recruitment en een tal van andere activiteiten zoals bedrijvenmarkten, netwerkborrels, diversity dinners en matchingsdagen om studenten en bedrijven met elkaar in contact te laten komen. Het doel is om talentvolle werknemers te werven die nodig zijn om bedrijfsdoelstellingen, innovatie en ambities te realiseren.
We werken reeds samen met een tal van bedrijven waaronder Achmea, Shell, Rabobank en ProRail. Bedrijven die allen investeren in een divers personeelsbestand als goede afspiegeling van onze multiculturele inclusieve samenleving.

Het hoofdkantoor Leren voor de Toekomst is gevestigd in Utrecht en momenteel bieden we bijles, huiswerkbegeleiding en loopbaanbegeleiding op 15 locaties in Nederland.

We breiden in een rap tempo uit en ons doel is om dit jaar 2.000 leerlingen te kunnen ondersteunen op meerdere locaties. Ook streven we naar een uitbreiding van de scholen en bedrijven waarmee we samenwerken. Steeds meer scholen vragen ons huiswerkbegeleiding aan te bieden op hun school. Leren voor de toekomst biedt daar volop mogelijkheden toe.

Leren voor de Toekomst heeft een jong, dynamisch en professioneel team van meer dan 100 studenten, afgestudeerden en jonge docenten. Het team kent een grote gender- en culturele diversiteit waardoor we ook als rolmodel leerlingen op een positieve manier kunnen beïnvloeden en de contacten met ouders en school snel gelegd zijn.

We hebben maandelijks 50.000 bezoekers op onze website en een groot bereik via diverse mediakanalen zoals Facebook, Instagram
en LinkedIn. We zijn erg actief op social media en weten goed aan te sluiten op de pagina’s die veelal bezocht worden door onze doelgroep. Ook de aandacht van landelijke media voor Leren voor de Toekomst groeit met de dag. Er zijn een tal van interviews, krantenartikelen en filmpjes te vinden over Darine en stichting Leren voor de Toekomst.

Huiswerkbegeleiding, bijles en loopbaanoriëntatie

Leren voor de Toekomst begeleidt landelijk ruim 1500 leerlingen met hun huiswerk, specifieke vakken en toetsen. We vragen een kleine vergoeding per maand en daardoor is deze begeleiding voor iedereen toegankelijk is. Daarnaast helpen wij leerlingen ook met hun loopbaanoriëntatie en studie- en beroepskeuze zodat ze met een goede voorbereiding een vervolgopleiding kiezen die aansluit bij hun ambities en talenten. We organiseren bedrijfsbezoeken, meeloopdagen en workshops.

Bevordering participatie van ouders en samenwerking met school

We verzorgen ouderavonden, workshops over school- en opleidingskeuzes, lessen voor ouders en leerlingen en een tal van andere activiteiten waardoor ouders nauw betrokken worden bij de leerontwikkeling van hun kind. In de samenwerking tussen leerling, onderwijs en ouder hebben we eveneens een actieve rol zodat ieder vanuit zijn eigen rol optimaal bijdraagt aan deze ontwikkeling.

Gastlessen, seminars en workshops

Leren voor de Toekomst organiseert diverse gastlessen, seminars en workshops op scholen en bij instanties en bedrijven om maatschappelijk relevante onderwerpen bespreekbaar te maken. Door onze kennis en ervaring te delen en taboes bespreekbaar te maken, dragen we bij aan meer awareness over een tal van maatschappelijke thema’s en deskundigheidsbevordering. Daarnaast worden we regelmatig gevraagd om als influencer op scholen een gastles te verzorgen. We zijn een rolmodel voor vele jongeren omdat we dicht bij hen staan, hun leefwereld kennen en dezelfde taal spreken. We enthousiasmeren jongeren om eigen regie over hun loopbaan te nemen en hun dromen te realiseren.

Voor een vrijblijvende offerte kunt u mailen met [email protected] om uw wensen te bespreken.

Contact

Stichting Leren voor de Toekomst
Savannahweg 60
3542 AW Utrecht
Nederland