Onze Diensten

Wat maakt ons anders?

Doordat onze diensten betaalbaar zijn, kunnen wij meerdere leerlingen voorzien van onze begeleiding. Hierdoor vergroten wij de kansengelijkheid binnen het onderwijs. Wij richten ons niet alleen op leerlingen van de bassischool, maar ook scholieren van het voorgezet onderwijs, studenten van het MBO, HBO en WO, ouders en andere betrokkenen binnen onze multiculturele maatschappij. Hierdoor hebben wij oog voor het individu en verzorgen wij begeleiding op maat. Wij hanteren een verhouding van 1:5. Dit houdt in dat iedere student 5 leerlingen begeleidt. Bij de basisscholieren werken wij met zelfontwikkelde moduleboekjes voor taal en rekenen. Bij de middelbare scholieren gebruiken wij onze eigen planboekjes om zo de leerlingen te leren plannen en organiseren.

Wat wij voor uw school kunnen betekenen?

Examentrainingen
Ieder jaar organiseert Leren voor de Toekomst examentrainingen voor leerlingen van alle jaren en niveaus. De trainingen worden gegeven door gekwalificeerde begeleiders die helpen met alle examenstof.
Onderwijsassistenten
Uit ervaring weten wij hoe
belangrijk persoonlijke aandacht
kan zijn voor de ontwikkeling van de
leerlingen. Onder meer door het
lerarentekort en de achterstanden
die de leerlingen hebben opgelopen
in tijden van corona, begrijpen wij
dat de behoefte aan extra
ondersteuning in de klas groot is.
Toekomstklassen
Leren voor de Toekomst begeleidt landelijk ruim 12.000 leerlingen met hun huiswerk, specifieke vakken en toetsen. We vragen een kleine vergoeding van €40 per maand en daardoor is deze begeleiding voor iedereen toegankelijk.
Lente- en Zomerscholen
Jaarlijks organiseren wij lente- en zomerscholen. Hierin wordt maatwerk geboden per vakgebied aan leerlingen om de eventuele achterstanden in te halen of om de lesstof bij te spijkeren.
Ouderpartnership in het onderwijs
We verzorgen ouderavonden, workshops over school- en opleidingskeuzes, lessen voor ouders en leerlingen en een tal van andere activiteiten waardoor ouders nauw betrokken worden bij de leerontwikkeling van hun kind.
Gastlessen en workshops
Leren voor de Toekomst organiseert diverse gastlessen en workshops op scholen om maatschappelijk relevante onderwerpen bespreekbaar te maken.
Motivatielessen
Jaarlijks organiseren wij lente- en zomerscholen. Hierin wordt maatwerk geboden per vakgebied aan leerlingen om de eventuele achterstanden in te halen of om de lesstof bij te spijkeren.</div

31610290312

Mail ons met je vraag