Voor scholen

Wat maakt ons anders? Doordat onze diensten betaalbaar zijn, kunnen wij meerdere leerlingen voorzien van onze begeleiding. Hierdoor vergroten wij de kansengelijkheid binnen het onderwijs. Wij richten ons niet alleen op leerlingen van de bassischool, maar ook scholieren van het voorgezet onderwijs, studenten van het MBO, HBO en WO, ouders en andere betrokkenen binnen onze multiculturele maatschappij. Hierdoor hebben wij oog voor het individu en verzorgen wij begeleiding op maat. Wij hanteren een verhouding van 1:5. Dit houdt in dat iedere student 5 leerlingen begeleidt. Bij de basisscholieren werken wij met zelfontwikkelde moduleboekjes voor taal en rekenen. Bij de middelbare scholieren gebruiken wij onze eigen planboekjes om zo de leerlingen te leren plannen en organiseren.

Wat bieden wij?

Groeiklassen (maatwerkuren)

Dat niet alle kinderen mee kunnen draaien op het niveau of tempo van een leerkracht is niet iets nieuws. Door de omvang van de klassen, hebben docenten niet genoeg tijd om alle leerlingen individueel te begeleiden. Vaak zijn de leerlingen, die uit grote gezinnen, geen eigen studieruimte of ouders hebben die het niet zo breed hebben, de dupe. De ene leerling heeft meer discipline dan de ander en de ene leerling heeft een betere plek om te leren dan de ander. Door Covid-19 zijn de verschillen nog groter geworden. Om leerlingen vakinhoudelijk extra te ondersteunen hebben wij de groeiklassen ontwikkelt. Hiervoor hebben wij gesproken met verschillende docenten over heel het land met de vraag waar leerlingen per leerjaar en per vak tegen aanlopen. Door dit inzichtelijk te maken op grote schaal hebben wij lesmodules ontwikkelt die kinderen moeten helpen bij het reproduceren van de stof.

Scholen kiezen er vaak voor de groeiklassen minstens voor een half jaar in te zetten. Andere kiezen ervoor in het in de herfst-, kerst-, lente- of zomerprogramma te gieten.

Examentrainingen

Ieder jaar organiseert Leren voor de Toekomst examentrainingen voor leerlingen van alle jaren en niveaus. De trainingen worden gegeven door gekwalificeerde begeleiders die helpen met alle examenstof. Alle leerstof wordt herhaald en toegepast aan de hand van examenvragen en vragen die door onze begeleiders/docenten bedacht zijn. De trainingsdagen worden afgesloten met het maken van gehele examens, waarin alle opdrachten klassikaal nabesproken worden. Het is mogelijk om een pakket op maat te maken voor scholen. Een gemiddelde training duurt 2 dagen en kost bij ons €125. Prijzen kunnen variëren aan de hand van de afname.

Toekomstklassen (hwb en bijles)

Leren voor de Toekomst begeleidt landelijk ruim 12.000 leerlingen met hun huiswerk, specifieke vakken en toetsen. We vragen een kleine vergoeding van €35 per maand en daardoor is deze begeleiding voor iedereen toegankelijk is. Daarnaast helpen wij leerlingen ook met hun studie- en beroepskeuze zodat ze met een goede voorbereiding een vervolgopleiding kiezen die aansluit bij hun ambities en talenten.

Lente- en zomerscholen

Voor de andere leerjaren zijn er lentescholen mogelijk in de voorjaarsvakantie en/of meivakantie. Hierin wordt maatwerk geboden per vakgebied aan leerlingen om de eventuele achterstanden in te halen of om de lesstof bij te spijkeren. Een gemiddelde lenteschool bestaat uit 2 dagdelen van elk 3 uur en kost €75 per leerling.

Ouderpartnership in het onderwijs

We verzorgen ouderavonden, workshops over school- en opleidingskeuzes, lessen voor ouders en leerlingen en een tal van andere activiteiten waardoor ouders nauw betrokken worden bij de leerontwikkeling van hun kind. In de samenwerking tussen leerling, onderwijs en ouder hebben we eveneens een actieve rol zodat ieder vanuit zijn eigen rol optimaal bijdraagt aan deze ontwikkeling.

Gastlessen en workshops

Leren voor de Toekomst organiseert diverse gastlessen en workshops op scholen om maatschappelijk relevante onderwerpen bespreekbaar te maken. We zijn een rolmodel voor vele jongeren omdat we dicht bij hen staan, hun leefwereld kennen en dezelfde taal spreken. We enthousiasmeren jongeren om eigen regie over hun loopbaan te nemen en hun dromen te realiseren. Vraag hiervoor naar de mogelijkheden. 

Onderwijsassistenten

Uit ervaring weten wij hoe belangrijk persoonlijke aandacht kan zijn voor de ontwikkeling van de leerlingen. Onder meer door het lerarentekort en de achterstanden die de leerlingen hebben opgelopen in tijden van corona, begrijpen wij dat de behoefte aan extra ondersteuning in de klas groot is. Onze onderwijsondersteuners zijn zowel inzetbaar voor primair als voortgezet onderwijs. De ondersteuning kan naar wens worden ingevuld. Zo is het mogelijk dat onze onderwijsondersteuners 1 op 1 begeleiding geven, groepjes begeleiden, maar ook kan er ondersteuning gegeven worden in de vorm van maatwerk zoals rekenen of lezen. Er is veel mogelijk dankzij ons ervaren team met diverse achtergronden en expertises, vraag ons vooral naar de mogelijkheden. 

Motivatielessen

Ook komen wij regelmatig op scholen langs om aan de hand van onze lessen de schoolmotivatie bij leerlingen te vergroten. Hiervoor gebruiken wij interactieve werkvormen en kijken we samen met ieder kind naar de vorm die het best bij hen past. Wij geloven dat motivatie de sleutel is tot persoonlijke ontwikkeling en daarbij behorend het behalen van succes. Het is mogelijk om een pakket op maat te bieden.

Onze partners

Waar zitten wij?

Het hoofdkantoor Leren voor de Toekomst is gevestigd in Utrecht en momenteel bieden we bijles, huiswerkbegeleiding en loopbaanbegeleiding op 30 locaties in Nederland.

Onze begeleiders

Leren voor de Toekomst heeft een jong, dynamisch en professioneel team van meer dan 100 studenten, afgestudeerden en jonge docenten. Het team kent een grote gender- en culturele diversiteit waardoor we ook als rolmodel leerlingen op een positieve manier kunnen beïnvloeden en de contacten met ouders en school snel gelegd zijn.

Onze leerlingen & scholen

We breiden in een rap tempo uit en ons doel is om dit jaar 2.000 leerlingen te kunnen ondersteunen op meerdere locaties. Ook streven we naar een uitbreiding van de scholen en bedrijven waarmee we samenwerken. Steeds meer scholen vragen ons huiswerkbegeleiding aan te bieden op hun school. Leren voor de toekomst biedt daar volop mogelijkheden toe.

Ons bereik

We hebben maandelijks 50.000 bezoekers op onze website en een groot bereik via diverse mediakanalen zoals Facebook, Instagram
en LinkedIn. We zijn erg actief op social media en weten goed aan te sluiten op de pagina’s die veelal bezocht worden door onze doelgroep. Ook de aandacht van landelijke media voor Leren voor de Toekomst groeit met de dag. Er zijn een tal van interviews, krantenartikelen en filmpjes te vinden over Darine en stichting Leren voor de Toekomst.

Voor een vrijblijvende offerte kunt u mailen met contact@lerenvoordetoekomst.nl om uw wensen te bespreken.